Prikbord

Met enige regelmaat krijgen wij vragen binnen met betrekking op de geschiedenis van Geldermalsen. Soms kunnen we die vragen makkelijk en snel beantwoorden, maar vaak ook niet. In die gevallen hopen wij dat onze lezers die antwoorden wél hebben. Op onze site willen we dan ook de mogelijkheid geven vragen aan onze lezers te stellen.

Vraag over families Kennedij en Keller uit Deil
We kregen via de website een interessante vraag van Ronald Kennedij, helemaal uit Kaapstad. Wie kan hem verder helpen? “Een van mijn voorouders Jacobus Kennedij trouwde in 1811, net na het invoeren van de Burgerlijke Stand, in Deil. Zijn bruid was Reiniera Keller, de dochter van een staatse dragonder (lid Garde du Corps, waarschijnlijk van Zwitserse of Pruisische afkomst). Ik heb wel informatie gevonden over de schoonvader en ook de inschrijving van het huwelijk. Maar verder heb ik vrijwel geen informatie over Jacobus en Rijniera. Ik kon ook geen lidmatenboek, diaconierekeningen of andere informatie vinden. Ik wilde u vragen of u wellicht meer informatie heeft over Jacobus in Deil en zijn in Gellicum geboren vrouw.
Ik zal elke informatie zeer op prijs stellen. Het verhaal interesseert me zeer omdat de vader en ooms van Jacobus sterke banden hebben met zowel de patriotten als de Pruisische keurvorsten.
Ik weet dat Jacobus timmerman was. Ik kan me voorstellen dat er misschien diaconierekeningen zijn waarin hij wordt vermeld. Ik ben ook benieuwd naar mogelijke informatie die kan leiden tot beweegredenen om naar Deil te verhuizen. Zijn bruid was zwanger tijdens de bruiloft. Werkte Jacobus voor de familie Keller? Als lid van de Garde du Corps moeten de (groot)vader van de bruid aanzien en vermogen gehad hebben. Hadden ze wellicht een mooi optrekje in Deil? Ik heb het artikel gelezen op de site over Frissenstein. Ik ben benieuwd of Reinera Keller hier opgroeide.”

Films Chamotte
Gijs van Kranenburg vroeg ons: ik heb gedurende mijn Chamotte-tijd voor de gepensioneerden van dit bedrijf een 8mm film gedraaid over Geldermalsen die begin 50-er jaren was opgenomen. Alle verenigingen, scholen, brandweer etc. stonden hier op. Weet niet (meer) ter gelegenheid waarvan die opnamen zijn gemaakt. Ik kreeg deze 3 spoelen in bruikleen van de Familie Van Doorn – een wat ouder echtpaar – die recht tegenover ‘Ons Huis’ in Geldermalsen woonden. Ik denk dat deze films nog in Geldermalsen zitten, maar bij wie ? Ben zelf ook nog wel eens op speurtocht geweest, maar liep al gauw tegen het feit aan dat de familie geen kinderen had. Wie kan helpen?

Mannenkoor KKG
Bert de Ruiter is nieuwsgierig naar mannenkoor K.K.G. in Geldermalsen, waarvan zijn opa, Jan van Buren, oprichter en ere-lid was. Lees de oproep hier.

Het verhaal van de doodgraver van Beesd
De volgende vraag komt voort uit het boek Veldpost Sumatra, dat verscheen in 2016. Dit is een bewerking van het dagboek dat Han de Haas (1926-2004) uit Beesd heeft bijgehouden van 5 januari 1947 tot en met 27 maart 1950. Hij diende in het Nederlands leger van 1947 tot 1950 in Indonesië. In dit boek van Peter Penders, wordt gesproken over een verhaal dat Han van zijn collega’s herhaaldelijk moet vertellen: het verhaal van ‘de doodgraver van Beesd. Han schrijft in zijn dagboeken: “U weet wel, over de schuur van doodkisten.” Bij de boekpresentatie vertelde de auteur dat hij heeft proberen te achterhalen waar dit verhaal over gaat, maar helaas zonder succes. Heeft u een idee? Laat het ons weten.

Foto gezocht van Cornelis Verweij
De volgende vraag kwam binnen via Cor Verweij:  “In 1852 werd Cornelis Verweij door de raad van Geldermalsen benoemd tot gemeentebode. Hij bleef dit tot aan zijn dood in 1881. Bij zijn aanstelling was de wedde 40 gulden ’s jaars waarvoor hij ook het onderhoud van de begraafplaats voor zijn rekening moest nemen. Verder diende hij de dennenhaag van de gemeenteweide te scheren. Ik ben op zoek naar een foto van deze Cornelis, mijn betovergrootvader, die behalve gemeentebode ook herbergier was. Ook mis ik een foto van Jantje Udo, zijn (tweede) vrouw. Hopelijk kan iemand mij helpen.”

Het was een tijd waarin nog niet veel gefotografeerd werd, maar misschien is er toch bij iemand een afbeelding bekend? Of tips waar hij zou kunnen zoeken? Bedankt voor het meedenken!

Heeft u een antwoord of een eigen oproep? Laat het ons weten; reageer via de website of stuur ons een e-mail.

GeschiedenisGeldermalsen.nl is ook te volgen op Twitter: @GeschiedenisGM en Facebook, zie: Geschiedenis Geldermalsen

%d bloggers liken dit: