Auteursrichtlijnen

Het doel van de website is om mensen zowel passief als actief te betrekken bij de geschiedenis van hun eigen leefomgeving. Bijdragen voor de website GeschiedenisGeldermalsen.nl dienen bij voorkeur originele verhalen te zijn, gebaseerd op eigen kennis, verhalen van anderen of uit de eigen omgeving, of bronnenonderzoek.

De artikelen gaan over de geschiedenis van de plaatsen binnen de gemeente Geldermalsen, van kort tot lang geleden.

Lengte artikelen

Richtlijn voor de lengte van de artikelen: maximum 1.000 woorden.
In samenspraak met de redactie is een afwijkende lengte van de artikelen als uitzondering mogelijk.
Ook kunnen langere artikelen eventueel worden opgeknipt in korte (op zich zelf staande) artikelen.

Doelgroep

Breed publiek, volwassenen (leesniveau vanaf bovenbouwleeftijd voortgezet onderwijs, ca. 15 jaar).

Soort teksten

Laagdrempelige, begrijpelijke teksten die aansporen tot verder lezen en eventueel verder onderzoek.

Opbouw

Schrijf een korte introductie van enkele zinnen. Deze introductie moet informatief zijn en kort aangeven waar het stuk over gaat (wat, wanneer, waarom, waar).
Verdeel de tekst in alinea’s, eventueel met een kop.

Over de auteur

Schrijf een korte toelichting van een paar zinnen over jezelf met hierin bijvoorbeeld: naam, geboortejaar, woonplaats, beroep, interesse.

Vormgeving

Gebruik zo min mogelijk opmaak.
Gebruik geen tabs of spaties om teksten uit te lijnen.

Beeldmateriaal

Beeldmateriaal (foto’s, kaarten, krantenpagina’s) moet rechtenvrij zijn. Als dit niet zo is, moet dit bij aanleveren worden aangegeven. Bij het gebruik van afbeeldingen waarop de rechten elders berusten, moet de rechthouder toestemming hebben gegeven voor gebruik. Kijk met name uit voor het kopiëren van afbeeldingen van andere websites.
Minimale resolutie: 1000 pixels breed.
Schrijf een kort bijschrift van 1 zin.
Lever de bron en de naam van de maker van de foto aan, indien bekend.
Lever bij voorkeur minstens 2 foto’s aan per artikel.

Rechten

Als het artikel al eerder verschenen is, geef dan aan waarin en wanneer.
Voor de artikelen dat wordt geplaatst op de website GeschiedenisGeldermalsen.nl geldt dat de bijdragen elders gebruikt mogen worden, met naamsvermelding, als het niet voor commercieel gebruik is; tenzij anders afgesproken.
Gebruikte rechten: Creative Commons – Naamsvermelding, niet commercieel, Gelijk delen, Internationaal (creativecommons.nl).

Creative Commons-Licentie
Alle teksten op geschiedenisgeldermalsen.nl zijn in licentie gegeven volgens een Creative Commons Naamsvermelding-NietCommercieel-GelijkDelen 4.0 Internationaal-licentie.

Bronnen

Vermeld de eventuele bronnen, zoals boeken (auteur, titel, uitgever en jaar van uitgave), artikelen en websites die u gebruikt heeft of personen waarmee u heeft gesproken.

Overig

De redactie heeft het recht om het artikel te redigeren. Bij grote en/of inhoudelijke veranderingen wordt het artikel opnieuw voorgelegd.

Schrijftips

• Vermijd het gebruik van lange zinnen. De tekst is bedoeld voor een website, dus gebruik zo min mogelijk tussenzinnen, komma’s en tekst tussen haakjes.
• Schrijf actief, gebruik zo min mogelijk de lijdende vorm.
• Vermijd vaktermen of leg deze uit.
• Aanhalingstekens: zet citaten tussen dubbele aanhalingstekens, gebruik voor termen etc. enkele aanhalingstekens.
• Richtlijnen voor het schrijven van getallen: tot en met twintig voluit schrijven; daarboven als getal. Wanneer in één zin meer getallen voorkomen die zowel boven als onder het getal twintig zijn, worden deze alle als cijfers weergegeven. Getallen zoals honderd, tweehonderd, tienduizend, twee miljoen worden als woorden geschreven.

Disclaimer

Voor afbeeldingen geldt dat deze enkel in overleg met de redactie van de website Geschiedenisgeldermalsen.nl mogen worden gebruikt.

%d bloggers liken dit: